full screen background image
Festyn lotniczy "Lotnisko bliżej miasta" 2011
foto Michał Plewa

warto zobaczyć

forum synagoga

“Czym jest historia? Echem przeszłości odbitym przez przyszłość. Odblaskiem przyszłości rzuconym w przeszłość”. Słowa wypowiedziane niegdyś przez słynnego francuskiego pisarza Wiktora Hugo w dość wymowny i zaskakująco trafny sposób mogą obrazować tę kartę historii naszego kraju, która nierozerwalnie związana jest z narodem żydowskim. Nie jest wyjątkowym, czy specjalnie odkrywczym stwierdzenie, że również część historii Ostrowa Wielkopolskiego związana jest z polsko-żydowską koegzystencją na przestrzeni wieków. Elementem wartym podkreślenia jest natomiast znajdująca się w centrum miasta zabytkowa synagoga – i to nie byle jaka, bo to jedna z dwóch tego typu budowli w Europie! Swoją wyjątkowość ostrowska bożnica zawdzięcza mauretańskiemu stylowi architektonicznemu.

Warto podkreślić, że wojenną zawieruchę obiekt ten przetrwał tylko dzięki temu, że okupanci postanowili urządzić w jego wnętrzu magazyn… Przede wszystkim ze względu na to, że ocalał on od zniszczenia i jest częścią ważnej karty historii miasta moralnym obowiązkiem władz i mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego było przywrócenie temu budynkowi dawnej świetności. Możliwe okazało się to dzięki wydatnej pomocy uzyskanej z funduszy unijnych. Dziś ostrowska Synagoga nazywana jest “Forum Synagoga” i jest miejscem wykorzystywanym co celów kulturalnych – koncerty, wystawy, spektakle teatralne. To miejsce dialogu międzykulturowego oraz siedziba Ośrodka Badań nad Historią i Kulturą Żydów w Południowej Wielkopolsce stworzonego przy współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim.

„Forum Synagoga” to chluba i wizytówka miasta, umieszczana we wszelkiego rodzaju opracowaniach i materiałach promocyjnych.

zdjęcia
dane adresowe

Forum Synagoga
ul. Raszkowska 21
63-400 Ostrów Wielkopolski
http://forumsynagoga.pl/